Kako rodna ravnopravnost u obrazovanju dovodi do ekonomskog rasta

Uključivanje više žena u obrazovanje vezano za  tehnologiju, inženjerstvo i matematiku  će imati pozitivan uticaj na ekonomski rast u EU i okruženju. Međutim, uprkos dobroj prilici za zapošljavanje i visoko produktivnim poslovima u ovom području, postoji mali broj žena koje studiraju i diplomiraju u okviru ovih nauka.  

Studija Evropskog instituta za ravnopravnost polova (EIGE) uradila je analizu o „Ekonomskim prednostima rodne ravnopravnosti“ koja pokazuje čvrste dokaze i pozitivne uticaje smanjenja rodnih nejednakosti u obrazovanju u procesu razvoja svake zemlje. Smanjivanje rodne razlike u oblastima obrazovanja za nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku moglo bi pomoći u zaposlenosti i produktivnosti žena i smanjenju profesionalne segregacije. U konačnici bi to potaknulo ekonomski rast, veću produktivnost i veću aktivnosti na tržištu rada.

Mjere rodne ravnopravnosti kao što je uklanjanje stereotipa u obrazovanju; podizanje svijesti i promocija ovakvih predmeta za djevojke i žene; te karijerne smjernice za podsticanje djevojčica da razmisle o studiranju u poljima u kojima dominiraju muškarci će rezultirati većim brojem žena koje će diplomirati iz predmeta tehnologije, inženjerstva i matematike. Zauzvrat, ove mjere mogu motivisati više žena da se zaposle zbog dobre šanse za zapošljavanje u pomenutim poljima.

Uklanjanje rodnog jaza doprinijelo bi povećanju BDP-a EU. U monetarnom smislu, zatvaranje ovog jaza dovodi do poboljšanja BDP-a za 610 – 820 milijardi EUR do 2050. godine. Ukupna zaposlenost u EU porasla bi za 850.000 na 1.200.000 do 2050. Ti se poslovi predviđaju uglavnom dugoročno, jer će stope zaposlenosti rasti tek nakon što više žena završi svoje obrazovanje. Novi poslovi će vjerovatno biti visoko produktivni jer žene koje završavaju često napreduju na pozicije s visokom dodanom vrijednošću u sektorima kao što su informacije i komunikacije ili finansijske i poslovne usluge.

Veća produktivnost u ovim poslovima vjerovatno će rezultirati većim platama. Izuzetno je to što studija pokazuje izjednačavanje razlike u platama među muškarcima i ženama do 2050. godine. Trenutno  socijalni, kulturni, ekonomski, obrazovni i institucionalni faktori i dalje utiču na veliku razliku među polovima u mnogim oblastima studija. Stereotipizacija u obrazovanju, rodne razlike u izboru obrazovanja i osposobljavanja i nedostatak ženskih uzora glavni su problemi zbog postoje niski procenti žena koje diplomiraju u tehničkim oblastima.

Studija pokazuje da smanjenje rodne razlike u području obrazovanja u okviru inžinjerstva mogla bi povećati zaposlenost žena i smanjiti profesionalnu segregaciju. Ovo bi podstaklo ekonomski rast i povećanje zapošljavanja na tržištu rada.

Više o rezultatima istraživanja: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem?fbclid=IwAR2V7bL01e69mBWyx6pvdbmhPs0iU_RA9K9imFTI7-cXQ7XGoyqMHtZEawM

IZVOR: https://eige.europa.eu/

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti