Krivično djelo silovanja sa posebnim osvrtom na pitanje pristanka

Krivično djelo silovanja analizirala je za HPG BL Marija Čičić, studentica Pravnog fakulteta u Banjaluci. Rad daje doprinos projektu „Ženska ljudska prava i EU integracije“ koji  ima za cilj integrisati ženska prava i ravnopravnost polova u procese pristupanja BiH Evropskoj uniji.

Silovanje predstavlja težak udarac, kako na fizičko i psihičko zdravlje, tako i na dostojanstvo, čast i ugled žrtve. Spada u najteža krivična djela protiv polnog integriteta i jedno je od krivičnih djela koje izaziva veliki interes javnosti, a samim tim i kontroverze i podjele u društvu.

U radu autorka se bavi materijalnopravnim aspektima krivičnog djela silovanja sa naročitim osvrtom na pitanje pristanka pasivnog subjekta, odnosno žrtve. Autorka se ukratko osvrće na evolucioni razvoj inkriminacije, njegove pojavne oblike i zakonske opise kroz istoriju, usklađenost pozitivnog zakonodavstva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini sa Istanbulskom konvencijom, kao i na neka pitanja koja se vezuju za silovanje u međunarodnom pravu.

Kompletan rad možete pročitati ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti