Krivično djelo silovanja sa posebnim osvrtom na pitanje pristanka

ukljuciseKomentari isključeni za Krivično djelo silovanja sa posebnim osvrtom na pitanje pristanka

Krivično djelo silovanja analizirala je za HPG BL Marija Čičić, studentica Pravnog fakulteta u Banjaluci. Rad daje doprinos projektu „Ženska ljudska prava i EU integracije“ koji  ima za cilj integrisati ženska prava i ravnopravnost polova u procese pristupanja BiH Evropskoj uniji.

Silovanje predstavlja težak udarac, kako na fizičko i psihičko zdravlje, tako i na dostojanstvo, čast i ugled žrtve. Spada u najteža krivična djela protiv polnog integriteta i jedno je od krivičnih djela koje izaziva veliki interes javnosti, a samim tim i kontroverze i podjele u društvu.

U radu autorka se bavi materijalnopravnim aspektima krivičnog djela silovanja sa naročitim osvrtom na pitanje pristanka pasivnog subjekta, odnosno žrtve. Autorka se ukratko osvrće na evolucioni razvoj inkriminacije, njegove pojavne oblike i zakonske opise kroz istoriju, usklađenost pozitivnog zakonodavstva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini sa Istanbulskom konvencijom, kao i na neka pitanja koja se vezuju za silovanje u međunarodnom pravu.

Kompletan rad možete pročitati ovde.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.