Projekat: Žena i pravo

Aktuelno0 comments

Projekat „Žena i pravo” od 1. marta 1997. godine realizuju partnerski “Udružene žene” i Helsinški parlament građana Banja Luka, uz finansijsku podršku Fondacije Kvinna till Kvinna i Švedske međunarodne razvojne agencije (SIDA).

Cilj projekta je poboljšanje pravne i psihosocijalne sigurnosti žena, unapređenje položaja žene u društvu, porodici i javnom životu, eliminaciju svih oblika diskriminacije na osnovu pola i postizanje jednakosti među polovima.

U Centru za besplatnu pravnu i psihosocijalnu „Žena i pravo” žene i djeca, žrtve nasilja u porodici mogu da dobiju besplatan pravni savjet i psihosocijalnu pomoć.

Od početka projekta do danas oko 4000 žena je dobilo podršku kroz aktivnosti Centra.

 

 

 


 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.