Mirovni časovi

U sklopu projekta Mirovni aktivizam na raskršću, Helsinški parlament građana u partnerstvu sa udrženjem Žene ženama iz Sarajeva organizuje niz tribina u deset različitih gradova Bosne i Hercegovine. Tribine nose naziv Mirovni časovi. Na ovim tribinama razgovaraćemo o mirovnom aktivizmu nevladinog sektora, uvođenju mirovnih sadržaja u formalne strukture obrazovanja, a na osnovu istraživanja koje smo proveli u 2008. godini i koje je publikovano u Studiji o mirovnom aktivizmu. Mirovni časovi do sada su održani u Modriči, Sarajevu, Banjaluci, Bihaću, Bratuncu, a u planu su tribine u Trebinju, Mostaru i Livnu.

Projekat je podržala Evropska unija.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti