Rodna ravnopravnost u sektoru sigurnosti

Helsinški parlament građana Banja Luka danas u Sarajevu prisustvuje konferenciji “Rodna ravnopravnost u sektoru sigurnosti”. Na konferenciji će biti prezentovan rad Koordinacionog odbora Ministarstva sigurnosti BiH u vezi sa primjenom Zakona o ravnopravnosti polova BiH, analiza stanja u oblasti ravnopravnosti polova u Ministarstvu, te će se diskutovati o pozitivnim praksama, iskustvima i izazovima u toj oblasti. Cilj aktivnosti je integracija rodne perspektive u demokratske političke procese sigurnosnog sektora.

Posebno će se razgovarati o ravnopravnosti polova u sigurnosnim institucijama, njihovom položaju, ali i doprinosu, kao i način kako se u budućnosti mogu poboljšati prava zaposlenih u sigurnosnim institucijama. Konferencija se održava u okviru projekta “Rodna perspektiva za odgovorne institucije u sektoru sigurnosti“, koji provode Ministarstvo sigurnosti BiH i Fondacija INFOHOUSE.
Podsjećamo da je Helsinški parlament građana Banja Luka prošle godine kreirao publikaciju u vidu vodiča za uvođenje rodne perspektive u sektore sigurnosti, prije svega Civilne Zaštite. Kompletnu publikaciju možete naći ovde.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti