Biblioteka

BIBLIOTEKA

Helsinški parlament građana posjeduje biblioteku sa preko 2500 naslova koji su dostupni građanima. Radi se uglavnom o stručnoj literaturi koja se tiče ljudskih i manjinskih prava, ravnopravnosti polova, pomirenju, nenasilju, borbi protiv korupcije…

Knjige koje imamo na raspolaganju možete pronaći na ovom linku

ONLINE BIBLIOTEKA:

Evropska unija/European Union

Ljudska prava/Human Rights

Nacionalne manjine/National Minorities

Ravnopravnost polova/Gender Equality

LGBT

Migracije/Migrations

Istorija, Filozofija, Društvo/History, Philosophy. Society