U Vijećnici u Brčkom održan sastanak sa fokusom na seksualnu iznudu i antikoruptivne strategije

Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prim. dr. Zijad Nišić zajedno sa zastupnicom u Skupštini Brčko distrikta BiH Milijanom Simić održao je 30. maja sastanak u Vijećnici sa predstavnicima Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i zaposlenicima u institucijama Brčko distrikta BiH na kojem je predstavljena kampanja „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“, te rezultati istraživanja o rasprostranjenosti seksualne iznude u BiH.

Takođe, predstavnici Helsinškog parlamenta građana Banja Luka su predstavili i analizu propisa u vezi seksualne iznude, te istakli potrebu da pojam seksualna iznuda bude uvedene u zakonske politike i antikoruptivne strategije.

Glavni cilj sastanka bio je da se učesnici međusobno upoznaju, razmotre rezultate kampanje i istraže mogućnosti upravo za implementaciju pojma seksualne iznude u zakonodavne politike i antikoruptivne strategije.

Gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je istakao da Brčko distrikt BiH već aktivno radi na smanjenju rodne nejednakosti i diskriminacije, te da će se dodatno posvetiti integrisanju ovih novih aspekata u tekuće aktivnosti.

Naglasio je da će Brčko distrikt BiH težiti da bude pionir u usvajanju zakona koji se odnose na navedenu oblast i koji će biti u skladu sa standardima EU. Na sastanku su razmotrene zakonodavne politike Brčko distrikta BiH kao i interni akti koji se bave ovim pitanjem.

Projekt koordinator Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Vesna Iliktarević naglasila je da je seksualna iznuda identifikovana kao spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije što predstavlja ozbiljan problem koji još uvijek nije formalno-pravno prepoznat u zakonima BiH i u antikoruptivnim strategijama.

Učesnici/ce sastanka kazali su da ovaj razgovor predstavlja važan korak ka jačanju zakonskih okvira i strategija za borbu protiv seksualne iznude i korupcije u BiH.

Podsjećamo, Helsinški parlament građana u saradnji sa Centrom za omladinski razvoj PRONI organizovao je i uličnu akciju na Trgu mladih povodom kampanje „Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje!“

Kampanju implementira Helsinški parlament građana Banja Luka, a u okviru projekta „Građani/ke u borbi protiv tihe korupcije“ koji podržava CCI-ja i USAID.

Foto: Vlada Brčko distrikta

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti