UPR Inicijativa i sastanak civilnog društva

Helsinški parlament građana prisustvovao je sastanku koji je vezan za UPR- Univerzalni periodični pregled koji je jedinstveni mehanizam Vijeća za ljudska prava, a poziva svaku državu članicu UN-a da izvijesti o aktivnostima koje su preduzete kako bi se poboljšalo stanje ljudskih prava. Sastanak je organizovan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vidu radnog okupljanja civilnog društva i institucija u Tesliću 11. i 12. marta, a s ciljem razgovora o UPR izvještaju i budućoj saradnji. Poseban dio sastanka jeste bio pregled preporuka na osnovu koji će se pisati novi izvještaj i u kojem obliku i kapacitetu organizacije civilnog društva mogu dati svoj doprinos.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti