Usaglašavanje preporuka

U okviru projekta „Partnerstvo za promjenu“ Helsinški parlament građana organizovao je 30. juna tematski sastanak sa ženskim nevladinim organizacijama u cilju analiziranja prijedloga za izmjene i dopune Zakona o ravnopravnosti polova BiH koji su iznijeti na javnim raspravama u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu.

Sastanku su prisustvovale predstavnice 12 nevladinih organizacija iz BiH koje su usaglasile set preporuka koje će biti upućene Agenciji za ravnopravnost polova BiH na razmatranje.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti