Konferencija: „Učešće mladih na Opštim izborima 2006”

Na konferenciji koja je održana u Banjaluci u periodu od 28. do 30. aprila 2006. godine, koja je posvećena većem i organizovanijem uključivanju mladih u društvene procese, a prije svega participaciji mladih u donošenju odluka, prisustvovalo je preko 20 mladih iz različitih političkih partija iz svih krajeva BiH. Mladi iz Stranke za BiH, SDP-a, HDZ-a, SDS-a, SDA, HSS-a, BOSS-a, LDS-a, Socijalističke partije, SPAS-a, Pokreta za Hercegovinu, PDP-a, Evropske ekološke stranke E-5, Nove demokratije su donijeli slijedeće zaključke koji će biti upućeni svim relevantnim institucijama i političkim partijama u BiH a to su:
1. Za mlade je razočaravajuće i neprihvatljivo neizglasavanje amandmana na Centralni izborni zakon BiH kojim se reguliše učešće mladih na izbornim listama.
2. Zatjeva se od političkih partija da svojim unutrašnjim aktima regulišu zastupljenost mladih od 30% i pozicioniranost na izbornim listama.
3. Insistiramo da se iz budžeta političkih partija izdvoje posebna sredstva za finansiranje aktivnosti podmladaka političkih partija.
Navedene zaključake mladi predstavnici političkih partija smatraju važnim i prihvatljivim jer se svaka stranka deklerativno zalaže za poboljšanje položaja mladih u društvu i na ovaj način će imati priliku da to i dokažu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti