Projekat: Mirovni aktivizam „Raskršća”

Ovaj projekat je bio implementiran od decembra 2006. godine do aprila 2008. godine, a provodili su ga partnerski Helsinški parlament građana Banjaluka i Žene ženama iz Sarajeva. Glavni cilj projekta je bio podizanje nivoa svijesti o vrijednosti mira, tolerancije i suživota kod građana Bosne i Hercegovine, a naročito kod srednjoškolske i studentske populacije.

U toku realizacije projekta napravljena je i publikovana prva Studija o mirovnom aktivizmu u BiH, koja je promovisana širom Bosne i Hercegovine. U Studiji su predstavljeni rezultati ispitivanja javnog mnjenja, rađenog na uzorku od 1500 građana/ki, viđenja i iskustva više od 30 mirovnih aktivista i aktivistkinja, kao i preporuke za budući rad mirovnih nevladinih organizacija. Pored toga, tokom implementacije projekta,  inicirano je i uvođenje mirovnih časova u formalni sistem obrazovanja u oba BiH entiteta.

Projekat je finansirala Evropska unija.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti