Skupština opštine između Zakona o lokalnoj samoupravi i prakse

U Modriči je 22.septembra održana javna tribina na temu „Skupština opštine između Zakona o lokalnoj samoupravi i prakse“. Uvodničar je bio Zijad Mujkić predsjednik skupštine opštine, koji je kroz svoje uvodno izlaganje prezentovao nadležnosti skupštine opštine (predsjednika skupštine, zamjenika predsjednika, sekretara) i načelnika. Upoznati smo sa brojčanim stanjem odbornika u skupštini i njihovim zaduženjima te sa radnim tijelima (komisije, odbori, savjeti) i nihovim zaduženjima.
Kao jedan od većih problema Zijad Mujkić je naveo ponašanja odbornika u skupštini koji svoje mandate vežu za svoje stranke ispred kojih su izabrani, a ne po pravilu Izbornog zakona koji kaže da mandat pripada odborniku i on treba da zastupa i predvodi svoje glasače. Kao jednu od pozitivnijih tačaka navodi „punjenje“ budžeta sa kojim se ne može pokrenuti privreda ali je dovoljan da se isplate redovne plate institucijama koje su na opštinskom budžetu i dr.
Tokom javne tribine je predložena i inicijativa koja bi za cilj imala bolji protok informacija između građana i opštine preko mjesnih zajednica.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnovije vijesti