Završen drugi edukativni modul iz oblasti rodno zasnovane diskriminacije

VijestiKomentari isključeni za Završen drugi edukativni modul iz oblasti rodno zasnovane diskriminacije

Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa misijom OSCE-a u BiH održao je danas drugi po redu edukativni modul iz oblasti rodno zasnovane diskriminacije. Nakon prvog, osnovnog modula obuke, drugi modul je bio posvećen pružaocima pomoći koji se u svom radu susreću sa rodno zasnovanom diskriminacijom i imao je za cilj da pruži što više praktičnog znanja za učesnike/ce. 

U toku predavanja predstavljani su Priručik za pružaoce zaštite osmišljen kao praktično sredstvo za prepoznavanje i postupanje u slučajevima rodno zasnovane diskriminacije na radu kao i Priručnik namijenjen radnicima i radnicama u BiH koji ima za cilj proovisanje mehanizama za zaštitu u slučaju rodno zasnovane diskriminacije na radu.

Gosti predavanja bili su Mersiha Beširović iz Sindikata trgovine BiH koja je to prilikom istakla da se u 2020. godini najviše slučajeva imali po prijavama za mobing, prekovremeni rad kao i drugim izazovma koji su prositekli iz COVID 19 pandemije, a pored problema uzrokovaih pandemijom COVID19 evidentan je i porast nezakonitih otkaza za čal 10 %. “Veliki problem predstavlja strah radnika i radnica da podnesu zvanične prijave ili tužbe, zbog čega se najveći broj slučajeva završi samostalnim rješavanjem i dogovorima”, istakla je tom prilikom gospođa Beširović.

Pravi ekspert iz oblasti diskriminacije, Adnan Kadribašić, govorio je o teretu dokazivanja kako bi se zapravo dokazalo da li je došlo do različitog postupanja po nekom zabranjenom osnovu.
Adnan  je sa učesnicima/cama podijelio i nekoliko primjera iz prakse, koji su se ticali otkaza odnoso prestanka radnog odnosa u slučaju trudnoće i uznemiravanja na odnosu pola i seksualnog uznemiravanja.

Na kraju je i Nedim Kulenović, pravni ekspert iz OSCE-a, predstavio zanimljive predmete koji sadrže određene diskriminatorne odredbe gdje je posebno istakao načine koij mogu pomoći da se dokaže da je došlo do posredne diskriminacije uključujući statističke podatke, svjedoke, preporuke ombudsmana pa i određene izvještaje od strane NVO/a, akademske zajednice pa i sindikata. 

Edukacija je finansijski podržana od strane Američke ambasade u BiH kroz projekat Edukacija sudija i tužilaca o rodno zasnovanoj diskriminaciji na radu.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.