Priručnici iz oblasti rodno zasnovane diskriminacije na radu u BiH

VijestiKomentari isključeni za Priručnici iz oblasti rodno zasnovane diskriminacije na radu u BiH

Misija OSCE-a u BiH je podržala izradu dva priručnika iz oblasti rodno zasnovane diskriminacije na radu na kojoj Helsinški parlament građana BL radi već dugi niz godina u sklopu projekta unapređenje ženskih radnih prava.

Priručik za pružaoce zaštite osmišljen kao praktično sredstvo za prepoznavanje i postupanje u slučajevima rodno zasnovane diskriminacije na radu. Priručnik u svom sadržaju koristi opise, pravne kvalifikacije, uputstva i kontakte koji mogu biti od koristi institucijama za slučajeve rodno zasnovane diskriminacije na radu.

Drugi priručnik namijenjen je radnicima i radnicama BiH i ima za cilj upoznavanje sa pojmovima rodno zasnovane diskriminaacije sa fokusom na mogućnosti korištenja pravne pomoći i zaštite u slučaju rodno zasnovane diskriminacije na radu.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.