Publikacije

Publikacije

Bilten „Mladi u politici“ V

Saopsteni konačni nepotvrđeni rezultati izbora – najviše mandata osvojili Stranka demokratske akcije, Stranka za BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Nakon opštih izbora 2002. godine imali

Publikacije

Od lokalnog do globalnog dijaloga II

Brošura Od lokalnog do globalnog dijaloga II, predstavlja pregled aktivnosti i rezultata projekta, zbirku uvodnih izlaganja predstavnika Opštinske uprave Modriča i Teslić, pitanja i prijedloge

Publikacije

Studija o nasilju u porodici u BiH

Studija o nasilju u porodici rezultat je višemjesečnog istraživanja, sastanaka sa predstavnicima vladinih institucija i nevladinih organizacija, velikog broja intervjua sa ekspertkinjama i ekspertima koji

Publikacije

Mladi u politici

Ako misliš da ne znaš dovoljno o politici. Ako misliš da su sve političke partije iste. Ako nisi politički aktivan u bilo kom smislu. Ako

Publikacije

Globalni medija monitoring projekt 2005

16. februara 2005 godine, svjetski mediji su bili pažljivo praćeni. Tada su hiljade ljudi iz 76 zemalja pratili rodnu zastupljenost i način prezentovanja na TV

Publikacije

Knjiga moje prijateljice II

“Knjiga moje prijateljice” predstavlja vodič namjenjen ženama žrtvama nasilja i sadrži odgovore na osnovna pitanja u vezi sa nasiljem nad ženama i djecom u porodici,

Publikacije

Nacionalne manjine – Primjena zakona

Helsinški parlament građana Banjaluka i Savez nacionalnih manjina Republike Srpske su u periodu od maja do septembra 2005. godine radili istraživanje o primjeni Zakona o

Publikacije

Žena danas 9

Pred vama je jo jedna publikacija koja sadrži pregled svih aktivnosti koje su tokom 2005.u okviru projekta “Žena danas” realizovali altivisti i aktivistkinje nevladinih organizacija

Publikacije

Hvala što ste me pitali kako mi je

“Hvala što ste me pitali kako mi je” je knjiga koja je nastala povodom desete godišnjice mira u Bosni i Hercegovini. Ona je rezultat anketiranja