• Kategorija

  • Brošura “U akciji zagovaranja”

   19 Septembra, 2009

   “U akciji zalaganja” smo predstavili primjere uspješnih kampanja zalaganja koje su članice mreže „Da se vide, da se čuju“ sprovele u svojim sredinama. Zahvaljujući…  

  • Od lokalnog do globalnog dijaloga

   19 Septembra, 2009

   Brošura “Od lokalnog do globalnog dijaloga”, predstavlja pregled aktivnosti i rezultata projekta, zbirku uvodnih izlaganja predstavnika Gradske uprave Banja Luka, najintersantnija pitanja i prijedloge…  

  • Priručnik za strateško planiranje

   19 Septembra, 2009

   Ovaj priručnik nas uvodi u svijet razmišljanja o razlozima postojanja bilo koje organizacione jedinice (nevladine organizacije, male srednje i velike firme, građanske asocijacije, javnih…  

  • Brošura „Žene u medijima”

   19 Septembra, 2009

   U brošuri „Žene u medijima” su predstavljeni rezultati četrnaestodnevnog monitoringa šest elektronskih i šest pisanih medija iz Republike Srpske i Federacije BiH. Rezultati monitoringa…  

  • Brošura „Moj glas je original”

   19 Septembra, 2009

   U brošuri „Moj glas je original” publikovali smo rezultate istraživanja prema kojem 74% od 1941 ispitanika smatra da bi bilo dobro da se što…  

  • Brošura “Zabilješke iz kampanje”

   19 Septembra, 2009

   Kroz brošuru “Zabilješke iz kampanje” željeli smo da pokažemo kakva je uloga članica političkih partija u planiranju i sprovođenju predizbornih kampanja, koliko su aktivne…  

  • Mediji – vaši saveznici

   19 Septembra, 2009

   Priručnik “Mediji – vaši saveznici” rezultat je višegodišnjeg rada sa grupama predstavnica političkih partija i nevladinih organizacija, kao i njihovih mladih aktivista, koje su…  

  • Gender analiza izbornog zakona BiH

   18 Septembra, 2009

   U Gender analizi izbornog zakona BiH dr Nada Ler Sofronić ukazuje na probleme u izbornom zakonu BiH i govori o potrebi kreiranja gender senzitivnog…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.