Arhiva

„Dejton – nastavak u BiH”

U saradnji sa Pravnim centrom iz Sarajeva i hCa Internacional, organizovali smo u julu 1997. godine drugu sesiju u okviru projekta „Dejton – nastavak u

Projekat: Mirovni aktivizam „Raskršća”

Ovaj projekat je bio implementiran od decembra 2006. godine do aprila 2008. godine, a provodili su ga partnerski Helsinški parlament građana Banjaluka i Žene ženama

sana
Arhiva

Projekat: X-press

Helsinški parlament građana Banja Luka, u partnerstvu sa Fondacijom „Cure” iz Sarajeva i Udruženjem mladih novinara RS, počeo je u decembru 2008. godine realizovati projekat