Publikacije

Publikacije

Žene i siromaštvo

Publikacija „Žene i siromaštvo u dokumentima EU i BiH“ četvrta je u nizu analiza kroz koje nastojimo pravni okvir Evropske unije u oblasti rodne ravnopravnosti

Publikacije

Oživimo javne prostore II

Publikacija „(O)živimo javne prostore II“ predstavalja nastavak prethodne publikacije sa istoimenim nazivom koju smo objavili u avgustu 2017. I dok smo se u prethodnoj publikaciji

Publikacije

Publikacija “(O)živimo javne prostore”

Helsinški parlament građana je pripremio publikaciju “(O)živimo javne prostore” čiji cilj je predstaviti i približiti načine korišćenja javnih dobara na nivou lokalne zajednice. S jedne

Publikacije

Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)

Inicijativa Građanke za ustavne promjene je objavila publikaciju pod nazivom “Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)” čiji je cilj “demistifikovati” Ustav BiH i približiti

Publikacije

Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske Unije

Publikacija “Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske Unije” je treća publikacija kojom nastojimo dati doprinos razumjevanju EU pravnog okvira i promovisati zaštitu ženskih ljudskih