ukljucise

ukljucise

EU gender akcioni plan –GAP III

Rodna ravnopravnost je strateško opredjeljenje EU i univerzalno priznato ljudsko pravo kao i imperativ za ekonomski rast, prosperitet, dobro upravljanje, mir i sigurnost. EU promoviše

ukljucise

Šta je seksizam i kako ga prepoznati?

Iako Helsinški parlament građana na svojoj web stranici ima rubriku „Stub Srama“ gdje se seksistički govor može prijaviti, te prijave su bile izrazito rijetke. Možda