_DSC0782 MG_2758 17190851_396031574088044_389158552585047067_n collage javni 21641114_869696363207492_4787080878061427380_o (1) ustav collage 1
 • Latest News

  • zd11

   Žena danas 11

   19 Septembra, 2009

   Pred vama je jedanaesta publikacija “Žena danas” koja daje pregled aktivnosti realizovanih u okviru projekta koji su tokom 2007. godine partnerski realizovale nevladine organizacije…  

  • Studija „Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH“

   19 Septembra, 2009

   Studija „Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH“ rezutat je istoimenog projekta čija realizacija je započela u martu 2007. godine. U Studiji su prezentovani…  

  • Rodne uloge i stereotipi (istraživanje)

   19 Septembra, 2009

   Žene su u društvu zarobljenice stereotipa. U patrijarhalnom ustrojstvu naše države ženama je mjesto da uređuju kuću, prate svog muškarca, rađaju i odgajaju djecu,…  

  • Uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti polova na lokalnom nivou vlasti

   19 Septembra, 2009

   Muškarci i žene, naročito zbog socijalne konstrukcije biološkog pola, imaju različite prioritete, organizuju svoježivote na različite načine i imaju neravnopravan pristup ekonomskim resursima, socijalnim…  

  • Žena danas 10

   19 Septembra, 2009

   Helsinški parlament građana Banja Luka i Udružene Žene Banja Luka u 2006. godini radno su obilježili deset godina svog postojanja. Ova godina bila je…  

  • Bilten „Mladi u politici“ VI

   19 Septembra, 2009

   U ovom broju možete pročitati: Mladi u svijetu “visoke politike”- do sada najveci broj izabranih mladih kandidata “Mladi u parlamentima od Dejtona do danas”…  

  • Bilten „Mladi u politici“ V

   19 Septembra, 2009

   Saopsteni konačni nepotvrđeni rezultati izbora – najviše mandata osvojili Stranka demokratske akcije, Stranka za BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Nakon opštih izbora 2002. godine…  

  • Od lokalnog do globalnog dijaloga II

   19 Septembra, 2009

   Brošura Od lokalnog do globalnog dijaloga II, predstavlja pregled aktivnosti i rezultata projekta, zbirku uvodnih izlaganja predstavnika Opštinske uprave Modriča i Teslić, pitanja i…  

  • Studija o nasilju u porodici u BiH

   19 Septembra, 2009

   Studija o nasilju u porodici rezultat je višemjesečnog istraživanja, sastanaka sa predstavnicima vladinih institucija i nevladinih organizacija, velikog broja intervjua sa ekspertkinjama i ekspertima…  

  • Mladi u politici

   19 Septembra, 2009

   Ako misliš da ne znaš dovoljno o politici. Ako misliš da su sve političke partije iste. Ako nisi politički aktivan u bilo kom smislu….  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.