slika1 slika 5 slika 8 slika 3 slika 9 slika 10 slika 6 slika 11 slika 13 slika 14 slika2
 • Poslednje Vijesti

  • sana

   Projekat: X-press

   Septembar 15, 2009

   Helsinški parlament građana Banja Luka, u partnerstvu sa Fondacijom „Cure” iz Sarajeva i Udruženjem mladih novinara RS, počeo je u decembru 2008. godine realizovati…  

  • p3280145pula manjine

   Projekat: Susjedstvo – afirmacija multikulturalizma i saradnje na opštinskom nivou u zemljama Zapadnog Balkana

   Septembar 15, 2009

    Helsinški parlament građana Banja Luka je u maju 2009. godine pokrenuo dvogodišnji projekat „Susjedstvo – afirmacija multikulturalizma i saradnje na opštinskom nivou u zemljama…  

  • Vizija

   Septembar 15, 2009

   Društvo jednakih mogućnosti za sve.

  • Misija

   Septembar 15, 2009

   Helsinški parlament građana Banja Luka je organizacija koja podržava i stimuliše autonomnost i slobodu svih građana uključivanjem marginalizovanih društvenih grupa u demokratske procese, naročito…  

  • O nama

   Septembar 15, 2009

   Helsinški parlament građana (HPG) Banja Luka je registrovan 16. avgusta 1996. godine kao lokalna nevladina organizacija u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini. Od tog vremena…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.